0282946979 0885208218 Cares Lawyers.txtOpen Displaying Cares Lawyers.txt.

DI CHÚC & TÀI SẢN

Wills-&-Estates-photo

Lập Di Chúc

Bất kể quý vị ở tuổi tác nào, việc chuẩn bị sẵn cho tương lai và cho những người thân của quý vị đều rất quan trọng.
Việc soản thảo Di Chúc có thể là một vấn đề nhạy cảm nhưng cần phải làm để ý nguyện của quý vị được thực thi sau khi quý vị qua đời. Người thân gia đình đau buồn tiếc thương người quá cố đã là một chuyện khó qua. Và nếu người thân của quý vị vừa đau buồn mà còn phải lo lắng giải quyết số tài sản hỗn độn do quý vị để lại thì họ sẽ còn khổ hơn nữa.
Khi soạn thảo Di Chúc, chúng tôi cũng khuyên quý vị nên soạn sẵn luôn giấy Công Chứng Ủy Quyền (Enduring Power of Attorney) và giấu Chỉ Thị Chăm Sóc (Advance Care Directive) trong trường hợp quý vị mất khả năng quyết định trong khi mình vẫn còn sống.
 

Hợp Thức Hoá Di Chúc & Chỉ Định Người Tiếp Quản

Sự ra đi của một người thân yêu của mình luôn là một sự mất mát lớn. Và nếu phải lo toan giải quyết các thủ tục giấy tờ và tài sản của họ cùng một lúc sẽ là một điều tạo thêm sự khó khăn và căng thẳng.

Trong trường hợp người quá cố không để lại Di Chúc và một người nào đó muốn thay mặt thụ lý để phân phát tài sản, người đó phải được toà án công nhận qua văn bản Chỉ Định Người Tiếp Quản. Bạn có thể thư giãn hơn bằng cách tham khảo, sắp đặt mọi việc trước với luật sư của CARES Lawyers. Chúng tôi không chỉ lo các thủ tục một cách chuyên nghiệp mà thêm vào đó, là sự tận tâm, cảm thông và hỗ trợ tinh thần quý vị.

Câu hỏi thường gặp về Di Chúc

Di chúc là một văn bản pháp lý thể hiện ước nguyện của quý vị sau khi quý vị qua đời. Nếu quý vị không có di chúc, những mong muốn của quý vị có thể không được thực thi như ý. Điều đó sẽ làm cho những người thân yêu còn sống của quý vị sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phân phát tài sản của quý vị.
Người chấp hành viên có trách nhiệm thực hiện mong muốn của bạn như đã nêu trong di chúc của bạn
Người chấp hành viên nên là một người mà quý vị tin tưởng. Quý vị có thể chỉ định nhiều hơn một người và nên cho mọi người cùng biết. Quý vị nên cho các chấp hành viên biết nơi cất giữ di chúc của mình và các thủ tục liên quan đề phòng khi sự việc xảy đến.
Là một người hoặc một tổ chức sẽ nhận được phần tài sản của quý vị theo văn bản di chúc.
Cứ mỗi hai đến ba năm hoặc khi hoàn cảnh quý vị có thay đổi thì quý vị nên xem lại di chúc của mình. Điều này bao gồm: thay đổi về những mối quan hệ của quý vị (ví dụ như kết hôn, ly thân, ly dị), sự ra đời của con cháu, chuyển nhượng tài sản, tử vong hoặc thay đổi mối quan hệ với người kế thừa; tử vong hoặc thay đổi mối quan hệ với người chấp hành viên
Bản gốc Di Chúc nên được cất giữ ở một chỗ an toàn, không dễ bị hỏa hoạn. Nếu quý vị có tủ két an toàn tại ngân hàng, quý vị có thể dùng nó hoặc gửi tại cơ quan đăng ký của Tòa án Thượng Thẩm (quý vị nên cho các chấp hành viên biết trước các thủ tục liên quan để lấy Di Chúc).

Paste your AdWords Remarketing code here